Dunfermline, Fife, Scotland
info@dunfermlinekings.com

Dunfermline Kings Coaching Staff

king gold white bg-01
Team

Dunfermline Kings Coaching Staff

Position: Head Coach (HC, DC)
Name: Stewart Winton

Bio:

 

Position: Coach (OC, TE, WR)
Name: Don Edmonston

Bio:

 

Position: Coach (RB)
Name: Anthony Kilanowski

Bio:

 

Position: Coach (QB)
Name: Craig Costa

Bio:

 

 

Position: Coach (OL, Assist. OC)
Name: Omar Akram

Bio:

 

 

Position: Coach (DB)
Name: Dayle Teegarden

Bio:

 

 

Position: Coach (LB)
Name: Fraser Urry

Bio:

 

 

Position: Coach/Player (DL)
Name: Joe Colquhoun

Bio:

 

 

Position: Coach (Assistant)
Name: Darren Allan

Bio:

 

 

Position: Coach (Assistant)
Name: Tony Reid

Bio:

 

 

Position: Coach (Assistant)
Name: Mark Coles

Bio: